09:00 - 13:00

15:00 - 17:00

Plaça dels Àngels 3

08001 Barcelona

93 318 62 98

escola@vedrunaangels.cat

Vedruna Àngels

BENVINGUTS A VEDRUNA ÀNGELS

L’escola Vedruna Àngels és una escola
situada al barri del Raval de Barcelona i oberta al món

Els nostres valors

Innovació, acompanyament, diversitat, valors, sostenibilitat són paraules que ens donen una identitat pròpia.

Tenim un claustre estable amb un equip de professionals il·lusionats, implicats, motivats per innovar, involucrats tant en la formació humana com curricular.

Estem convençuts que l’èxit escolar recau en que els nostres alumnes siguin feliços, vinguin contents a l’escola, amb ganes d’aprendre, compartir i que gaudeixin dels seus aprenentatges.

MIRA QUÈ DIUEN DE LA NOSTRA ESCOLA

La nostra història

L’Escola Vedruna-Àngels té el seu origen a l’antiga Casa d’Infants Orfes, obra benèfica de la Barcelona del segle XIV patrocinada pel noble cavaller Guillem del Pou l’any 1370, i dirigida inicialment per membres de la noblesa barcelonina. Més endavant va esdevenir una escola pels infants acollits.

Pels volts de l’any 1846 se’n van fer càrrec les Filles de la Caritat i des de 1875 les Germanes Carmelites de la Caritat-Vedruna van ser les responsables de continuar amb aquesta tasca educativa. A partir del 1975, l’escola rep el nom de “Vedruna-Àngels” i és continuadora del Projecte Educatiu Vedruna.

La nostra escola és, doncs, una Escola amb una llarga trajectòria educativa nascuda de la institució pedagògica de Joaquima de Vedruna.

El Departament d’Orientació i Intervenció Psicopedagògica vetlla per atendre totes les demandes relacionades amb el procés d’aprenentatge i amb el benestar psicològic i emocional de tots els alumnes.

ELS NOSTRES SERVEIS

menjador escolar amb cuina propia

El servei de menjador amb cuina pròpia en el centre i amb una empresa externa que garanteix la qualitat del servei.

secretaria i administració

Un servei per atendre les famílies i per contactar amb l’escola en horaris lectius.

coral

La Coral és un projecte subvencionat pel Districte de Ciutat Vella creat i coordinat per l’Escola de Músics.

activitats extraescolars

Un conjunt d’activitats que els/les alumnes poden realitzar per tal de millorar en l’àmbit personal.

programa pro-infància

El programa Pro-Infància està promogut amb l’objectiu de poder oferir beques de reforç escolar a infants i adolescents que les necessitin.

servei d'acollida i de permanències

Acollida Matinal: A partir de les 8.00 h del matí Permanències: fins les 18.00 h de la tarda.

CONVIVÈNCIA

Documents de referència per entendre els
valors que inspiren i orienten el comportament de
la Fundació Vedruna Catalunya Educació

Les NOFC  (Normes d’Organització i Funcionament del Centre)  és el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l’estructura; defineix els vincles; recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l’escola; fixa els procediments; adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix l’específica pel nostre centre educatiu.

Cartes de compromís educatiu per a pares, centre i tutors.

El Codi Ètic és un document que estableix un marc ètic de referència i els valors que inspiren i orienten el comportament de la Fundació Vedruna Catalunya Educació, dels centres docents així com de totes les persones que d’una manera o altra formen part de la seva comunitat.

El Protocol de protecció dels infants i joves és un document per vetllar i oferir un ambient familiar i de confiança per fomentar que tots els membres de la comunitat educativa se sentin segurs i protegits.

El Projecte de convivència reflecteix les accions que l’Escola desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

El Pla d’organització de centre per altes temperatures (POCAT) pretén descriure l’organització de l’Escola Vedruna Àngels de Barcelona. Es tracta d’una organització que segueix les instruccions facilitades per l’Administració.

ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen al centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Té com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website