09:00 - 13:00

15:00 - 17:00

Plaça dels Àngels 3

08001 Barcelona

93 318 62 98

escola@vedrunaangels.cat

Projectes

PROJECTES QUE DONEN VALOR AFEGIT

directe-256x256-xarxa-competencies-basiques.jpg_2147148254

Xarxa de Competències Bàsiques

La xarxa de Competències Bàsiques és un equip de treball integrat per docents de centres d’educació primària i secundària que té com a objectiu reflexionar sobre la gestió i l’avaluació del currículum per competències a partir de:

La promoció de processos de reflexió interna per implementar i avaluar plans de millora dels resultats educatius.

L’elaboració i posada en pràctica de materials per desenvolupar i avaluar les competències bàsiques de l’alumnat.

La difusió dels materials per mitjà del web i de trobades d’intercanvi pedagògic.

Entenem per competència la capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers.

A la nostra escola hem format un grup impulsor de docents de Primària i de secundària que es reuneixen durant el curs per reflexionar i divulgar sobre noves metodologies educatives, treballar diferents aspectes sobre l’avaluació, noves eines per avaluar i com treballar cada cop més per projectes. Impulsant noves eines per a fer alumnes més competents per a la vida.

dlec-1

DLEC

El programa D-LEC, coordinat per l’entitat Fundació Privada Diverse té com a objectiu ajudar al professorat d’Infantil i de Primària pel que fa a la lectoescriptura i adquisició del llenguatge escrit a partir d’un assessorament de 3 cursos.

academica-1

Batxillerat Dual

El diploma Dual és un programa online desenvolupat per convalidar el Batxillerat americà i català. A l’escola s’ofereix com una extraescolar amb la tutorització d’un docent del centre. S’inicia entre 2n i 3r d’ESO, disminuint així la càrrega lectiva a l’inici del Batxillerat, avançant algunes assignatures del pla d’estudis americà.

Robòtica Educativa

La Robòtica Educativa és un sistema d’aprenentatge interdisciplinar que fa ús de robots com a fil conductor transversal per potenciar el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat.
L’aprenentatge amb robòtica educativa és interdisciplinar perquè amb ella es treballen de manera simultània diferents àrees. Tot i que no són les úniques, s’acostumen a identificar les anomenades disciplines STEAM: ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. Val la pena fer èmfasi en l’incorporació de l’art com a aspecte clau per generar innovació i creativitat en els processos.
Així mateix, la robòtica educativa possibilita treballar competències, actituds i comportaments concrets com el treball en equip col·laboratiu, la iniciativa, la presa de decisions, l’esforç, la tolerància a la frustració o l’autosuperació.

Programa Salut i Escola

El centre educatiu, com a espai natural per a l’aprenentatge, l’educació i la formació integral de la persona, és també el lloc on es poden manifestar els signes d’alerta sobre problemes de salut, en els quals una detecció precoç pot ser la primera acció per iniciar un procés d’ajuda i intervenció adequada.
El programa “PSiE” busca, mitjançant la Consulta Oberta (professional d’infermeria desplaçat periòdicament al centre docent), afavorir accessibilitat de cara a la prevenció de situacions de risc i atenció precoç als problemes de salut dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.

Conveni Vedruna-Catalunya amb Sant Joan de Déu

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, ​per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.
Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDAH (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

220x220

Escola Nova 21

Som una de les 481 escoles que participem del projecte Escola Nova 21 i de les Xarxes pel canvi, amb l’objectiu de millorar i repensar l’educació, buscant espais de reflexió conjunta amb un enfocament d’aprenentatge més integral i significatiu, on l’alumne sigui l’autèntic protagonista dels seus aprenentatges.
Quatre són els principis de l’escola Nova:
Una proposta educativa orientada a proporcionar competències per a la vida.
Pràctiques d’aprenentatge fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen.
Mecanismes d’avaluació per a l’orientació de l’aprenentatge amb capacitat de mesurar el ventall de competències implicades en una concepció holística de l’educació.
Una organització escolar autònoma i oberta, amb capacitat d’actualitzar la seva acció educativa.
Iniciem doncs aquest nou projecte amb il·lusió i amb la mirada posada a fer aquest camí de transformació i millora educativa, ja iniciat a l’escola, acompanyats per altres escoles.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.